வியாழன், 20 அக்டோபர், 2016

. Invite Volunteers.

த.பெறும்.உ சட்ட ஆர்வலர்களுக்கு ஒரு அன்பான வேண்டுகோள். 
                           @தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டத்தை பொதுமக்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கவும்(Trainers), இச் சட்டப்படி மனுவினைத் தயார் செய்ய வழிகாட்வும் (Guidance), விரும்பும் ஆர்வலர்கns! தங்களின் பெயர், முகவரியை அனுப்பி நமது சேவை மனைப்பன்மையை இவ் வலைத் தளத்தின்(Website) மூலம் வெளிடுத்துவோம்.   
A.B.Natarajan(9444428699),
Email:rtinathub@gmail.com
         

கருத்துகள் இல்லை: