வியாழன், 20 அக்டோபர், 2016

Who Is Response to get our RTI Aapplication?

யாரிடம் கேட்கவேண்டும்.
@வ்வொரு அரசு அலுவலங்களிலும், ஒரு  
     பொது தகவல் அதிகாரியும் (PIO-Public information  
     officer), 
     ஒரு மேல் முறைட்யீடு அதிகாரியும் (Appellate  
     PIO-Appellate public information officer)
     நியமிக்கபட்டிடுருப்பர். 
@ மாநில தலைமை அலுவலகங்கள் இல்லாது 
      மாவட்ட/ வட்டார/ உள்ளாட்சி அளவில்   
      உதவி தகவல் அதிகாரி (Assistant PIO-Assistant  
     Public information officer) தகவல் கொடுக்க 
      பொறுப்பானவர். 
பொது தகவல் அதிகாரி  (PIO-Public information officer).                     
@ தகவல் தருவது பொது தகவல் அதிகாரி(PIO-
      Public information officer)  யாவர், என்பதால் நமது 
      மனுவினை  வரிடம் கொடுக்வேண்டும்.

@ இவர் 30 நாட்களுக்குள் தகவல் தரவேண்டும்.
@உதவி தகவல் அதிகாரி (Assistant--PIO)35 
      நாட்களுக்குள் தகவல் தரவேண்டும்.
@ கோரப்பட்ட தகவல்கள் 30 நாட்களுக்குள் 
      தரமறுக்கப்பட்டால்,
@ தகவல் தர காலதாமதம் ஏற்ப்பட்டால்,
@ தவறான தகவல் கொடுக்கப்பட்டால்,
@ பெறப்பட்ட தகவல்கள் குறிதது அதிருப்தி 
      இருந்த்தால். 

@ சம்மந்த்ப்பட்ட துறையில் உள்ள மேல் 
      முறைட்யீடு அதிகாரிக்கு (AppellatePIO-Appellate 
      public  information office)மேல் முறையீடு  
      செய்யலாம்.
மேல் முறைட்யீடு தகவல்அதிகாரி (Appellate PIO-Appellate public information officer)
குறிப்பு: மேல் முறைட்யீடுக்கு கட்டணம் இல்லை.  
குறிப்பு:மேல் முறைட்யீடு செய்யும்போது  நாம் பொ. த. அதி (PIO )                 
                        அனுப்பிய   மனுவின் நகலை ணைக்வேண்டும்.
@ இவர் 30 நாட்களுக்குள் தகவல் தரவேண்டும்.
@ கோரப்பட்ட தகவல்கள் 30 நாட்களுக்குள் 
      தரமறுக்கப்பட்டால்,
@ தகவல் தர காலதாமதம் ஏற்ப்பட்டால்,
@ தவறான தகவல் கொடுக்கப்பட்டால்,
@ பெறப்பட்ட தகவல்கள் குறிதது அதிருப்தி 
      இருந்த்தால்.  

@மத்திய அரசுக்கான மனு எனில் மத்திய தகவல்  
     ஆணையத்திடமும்,மாநில அரசுக்கான மனு 
     எனில்மாநில தகவல் ஆணையத்திடமும் மேல்  
     முறையீடு செய்யலாம்.
மாநில தகவல் ஆணையம். (State Information Commission)

குறிப்பு: இம் மேல் முறைட்யீடுக்கும் கட்டணம் இல்லை.
தமிழ்நாடு மாநில தகவல் ஆணையதின் முகவரி. 
Tamil Nadu Information Commission
No.2, Theagaraya Salai, Near Aalai Amman Koil,
Teynampet, Chennai - 600 018
(Post Box No. 6405, Teynampet, Chennai - 600 018)

Phone: 044- 24347590
Fax: 044 - 24357580 
email : sic@nic.in
எண் : 2 தியராஜர் சாலை, 
ஆலயம்மன் கோவில் அருகில் தேனாம்பேட்டை,சென்னை 600 018.


கருத்துகள் இல்லை: