வியாழன், 20 அக்டோபர், 2016

The Topies of This Website.

இவ் வலை தளத்தில் உள்ள தகவல்கள்.  
@அன்பான வரவேற்பு. (A Warm Welcome).

@சுய அறிமுகம். (self introduction).

@தகவல் பெறும் உரி.சட்டம் தமிழ் வழிகாட்டி கையேடு.

@த.பெறும்.உ சட்டம் பற்றி மேலும் அறிய உதவும் வலைத் தளங்கள்.(Some Useful R.T.I Websites Links).

@த.பெறும்.உ சட்டஆர்வலர்களுக்கு ஒரு அன்பானவேண்டுகோள்.(Invite Volunteers.).

@த.பெறும்.உ சட்டப்படி மனுவினைத் தயார் செய்ய வழிகாட்ட உதவுபவர்கள் (Helpers To File R.T.I. Application In Tamil nadu).

@த.பெறும்.உ சட்ட த்தை பொதுமக்களுக்கு பயிற்சி கொடுப்பவர்கள். (R.T.I Trainers In Tamil Nadu).

@தகவல் ஏன் நமக்குத் தேவைப்படுக்கிறது ? (why we need information ?).

@எவை தொடர்பான தகவல் கேட்கலாம்.

@எந்தெந்த தகவல்கள் கேட்கலாம்.

@யாரிடம் கேட்கவேண்டும் (Who Is Response To get Our RTI Application) .

@எந்த பொ.த.அதி(PIO)அனுப்புவது என தெரியவில்லை எனில்.

@தவரான முகவரிக்கு(PIO) நமது மனுவினை அனுப்பிவிட்டால் ?

@யார் தகவல் கேட்கலாம். (who can seek information ?).

@எத்தனை ஆண்டுகளுக்கான தகவலை கேட்கலாம் ? (How Many Years Information, We Can Seek ?.

@விண்ணப்பிக்கும் முறை (Method Of Apply).

@Sample RTI Applications for various problems.

@விண்ணப்பமொழி. (Application Language).

@மனு எழுத யார் உதவவேண்டும் ?(who can help to prepare application ?).

@கட்டண விபரம். (Details Of Fees).

@கட்டண விலக்கு (Fee Exemptions).

@தகவல் தர கால அளவு.

@மேல் முறையீடு செய்தல். (Appeal).

@விலகளிக்கப்பட் தகவல்கள் மற்றும் துறைகள்.(Exemptions from Disclosure).

@ஆணையத்திற்க்கு உள்ள நீதிமன்ற அதிகாரம். (The Powers Of The Information Commission).

@தவறுசெய்யும்அதிகாரிக்கு(PIO)---அபராதம் மற்றும் தண்டனைகள். (Penal Provisions).

@த.பெறும்.உ சட்டம் பற்றிய நீதிமன்ற தீர்ப்புகள். (Court Judgements about R.T.I act).

@த.பெறும்.உ சட்டத்தை பயன்படுத்தி வெற்றி பெற்றவைகள் (Success Stories).

கருத்துகள் இல்லை: