வியாழன், 20 அக்டோபர், 2016

Penal Provisions:

தவறுசெய்யும்அதிகாரிக்கு(PIO)---அபராதம் மற்றும் தண்டனைகள்.
@பொ.த.அதி(PIO) தவறு செய்ததாக தெரிந்தலோ,அல்லது
@வேண்டும் என்றோ தகவல் கொடுக்காமல் இருந்தாலோ அல்லது
@தவறான தகவல் கொடுத்து இருந்தாலோ,
@நாள் ஒன்றுக்கு Rs 250 வீதம் அதிகபச்மாக Rs 25000 வரைபொ.த.அதி(PIO)க்கு       தகவல் ஆணையம் அபராதம் விதிக்கலாம்.
@இவ் அபராதத் தொகை சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரி சம்பளத்தில் பிடித்து அரசு 
       கருவுலதில் சேர்க்கபடும்.
குறிப்பு:பொ.த.அதி(PIO) அதிகபச்மாக Rs 25000 வரை அபராதம்
                  கட்டினாலும் அதன்பின்பும் சரியான தகவலை தரவேண்டும்.

Penal Provisions:
Every PIO will be liable for fine of Rs.250/- per day up to a maximum of Rs.25,000/- for-

* not accepting an application;

* delaying information release without reasonable cause;

* malafidely denying information;

* knowingly giving incomplete, incorrect, misleading information;

* destroying information that has been requested; and

* obstructing furnishing of information in any manner.

The Information Commission can also recommend disciplinary action for violation of the law against an erring PIO.

கருத்துகள் இல்லை: