வியாழன், 20 அக்டோபர், 2016

who can seek information ?

யார் தகவல் கேட்கலாம்.
@ இந்திய குடிமக்கள் யார் வேண்டுமானாலும்.
@ தனி நபராக அல்லது அமைப்பாக தகவல்  
    கோரலாம்.

கருத்துகள் இல்லை: