வியாழன், 20 அக்டோபர், 2016

Method Of Apply.

விண்ணப்பிக்கும் முறை.
@ இதற்கென்று தனி விண்ணப்பம் தேவையில்லை.
@ ஆங்கிலம் அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
     தமது மாநில மொழியில்.
@ எழுத்து மூலமாக கைபட தெளிவாக எழுதலாம்    
    ‘டைப்’ செய்து மற்றும் 
     மின்னணு வடிவில்.
@ ஒரே விண்ணப்பத்தில் அந்த துறை சார்ந்த    
        எத்தனை கேள்விகள் வேண்டுமானலும்   
        இருக்கலாம்.
@ தகவல் கேட்பதற்கான காரணத்தை கூறத் 
      தேவையில்லை.
@ என்ன தகவல் கேட்கிறோம் என்னும் விபரமும்,  
    கேட்பவரின் முழு முகவரியும் இருக்கவேண்டும்.
@ தகவல் என்ன வடிவத்தில் வேண்டும் (சிடி/ 
     பிளாப்பி/ நகல்/ டிவிடி/ஈமெயில்) என்பதை 
     குறிப்பிடவேண்டும்.

கருத்துகள் இல்லை: