வியாழன், 20 அக்டோபர், 2016

A Warm Welcome.

அன்பான  வரவேற்பு.
                        தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டம்-2005 யை அறியும் ஆவலில் இவ் வலைத் தளத்துக்குள் (Website) நுழைந்துள்ள ஆர்வர்களை தேசிய தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்ட சேவை  மையம் (NATIONAL right to information act SERVICEABLE HUB) உங்களை அன்புடன் வவேற்கிது.  

மேலும் வாழ்வியலுக்கு தேவையானா  பல்வேறு நீதிமன்ற தீர்ப்புகளை தமிழில் தெரிந்து கொள்ள கீழ் கண்ட வலை தளத்தை பாருங்கள் ( WEBSITE )      


1 கருத்து:

பெயரில்லா சொன்னது…

BHEL COMPLEX CO -OP LABOUR CONTRACT SOCAITY LTD Y.T.11